در صورت تساوی شرایط زنان و مردان در یافتن شغل و امنیت شغلی نرخ مشارکت زنان 12 درصد افزایش می یابد

در صورت تساوی شرایط زنان و مردان در یافتن شغل و امنیت شغلی نرخ مشارکت زنان 12 درصد افزایش می یابد

در صورت تساوی شرایط زنان و مردان در یافتن شغل و امنیت شغلی نرخ مشارکت زنان 12 درصد افزایش می یابد

در صورت تساوی شرایط زنان و مردان در یافتن شغل و امنیت شغلی نرخ مشارکت زنان 12 درصد افزایش می یابد

یک‌شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۵۷ بازدید

در اولین کارگاه بین المللی مطالعات بازار کار مطرح شد : در صورت تساوی شرایط زنان و مردان در یافتن شغل و امنیت شغلی نرخ مشارکت زنان 12 درصد افزایش می یابد

در ارایه نتایج یک پژوهش در اولین کارگاه بین المللی مطالعات بازار کار با اشاره به نرخ پایین مشارکت زنان در کشورهای در حال توسعه گفته شد: اگر شرایط زنان و مردان در یافتن شغل و امنیت شغلی یکسان باشد، نرخ مشارکت زنان 12 درصد افزایش پیدا می کند .

به گزارش مرکز روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولین کارگاه بین المللی مطالعات بازار کار که با حضور دکتر ربیعی، وزیر کار، اساتید دانشگاه و پژوهشگران ایرانی و خارجی و مسئولین ذیربط در مجموعه فرهنگی_ورزشی تلاش برگزار شد، دو نشست تخصصی در خصوص مسائل بازار کار ایران تشکیل شد .
در اولین نشست کارگاه بین المللی مطالعات بازار کار که با حضور دکتر مراد کردار، دکتر محمد حسین رحمتی، دکتر حسین جوشقانی و جمعی دیگر از اساتید دانشگاهی ایرانی و خارجی برگزار شد موضوع برابری جنسیتی در بازار کار و تاثیر فرزند آوری در مشارکت زنان از طریق ارائه مقالات مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج پژوهش های انجام شده نشان می داد هنوز ارتباط بین فرزند آوری و مشارکت زنان در بازار کار به صورت دقیق مشخص نشده است چرا که عوامل متعدد و پیچیده ای در این زمینه اثر گذار هستند.
بنا به این گزارش در یکی از این پژوهش ها اینطور مطرح شد که وقتی تعداد فرزندان در خانواده زیاد شود دو اتفاق می افتد یکی اینکه زنان به علت مسائل تربیتی ممکن است در خانه بمانند و یکی اینکه به علت بالا رفتن هزینه های خانواده ممکن است وارد بازار کار شوند.
در پژوهش دیگری در خصوص رابطه بین جی دی پی و نرخ مشارکت زنان توضیح داده شد که همان طور که میزان آموزش به صورت صرف باعث افزایش جی دی پی نمی شود در مورد مشارکت زنان نیز به همین صورت است.
گفتنی است در یکی از مقالات ارایه شده اینطور مطرح شد که در ایران نیز تطابق شغل و شاغل در ایران پایین است و مسئله اصلی یافتن شغل برای زنان در ایران است.
https://www.mcls.gov.ir

دیدگاه خود را بیان کنید