افزایش تحصیلات باعث افزایش دستمزد می شود و مدرک دستمزد زنان را از مردان بیشتر می کند

افزایش تحصیلات باعث افزایش دستمزد می شود و مدرک دستمزد زنان را از مردان بیشتر می کند

افزایش تحصیلات باعث افزایش دستمزد می شود و مدرک دستمزد زنان را از مردان بیشتر می کند

افزایش تحصیلات باعث افزایش دستمزد می شود و مدرک دستمزد زنان را از مردان بیشتر می کند

یک‌شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۵۷ بازدید

مشاور وزیر کار در حوزه بازارکار : افزایش تحصیلات باعث افزایش دستمزد می شود و مدرک دستمزد زنان را از مردان بیشتر می کند

ایرنا- یک کارشناس اقتصادی با این پرسش که آیا زنان در شرایط مساوی دستمزد کمتر دریافت می کنند گفت:در دنیا تساوی دستمزد در شرایط مساوی وجود ندارد. زنان در سراسر جهان در شرایط مساوی ٧٧ درصد دستمزد مردان را دریافت می کنند.

حسن طایی روز شنبه در مراسم کارگاه بین المللی مطالعات بازار کار که در مجموعه تلاش برگزار شد با اشاره به شکاف جنسیتی دستمزد افزود: برای بهبود بازار کار ایران در دوره طولانی درعرصه بین المللی باید کشوری صلح دوست و فرهنگ کار مان کاردوست شود.
برنامه ریزان برای سیاستگذاری اشتغال توجه کنند
وی با اشاره به بررسی بازار کار ایران در زمینه سطح سواد پرداخت و گفت: تفاوتی به این لحاظ نیست اما با این حال نرخ مشارکت زنان کمتر و نرخ بیکاری آنها از مردان بیشتر است.
وی در ادامه به موضوع سقف شیشه ای و کف چسبنده دستمزد پرداخت و گفت :کف چسبنده دستمزد این است که در سطوح پایین ،تبعیض بیشتری در مورد دستمزد اعمال می شود و در سقف شیشه ای در سطوح مدیریتی این تبعیض نیست.
وی تاکید کرد:به طور کلی افزایش تحصیلات باعث افزایش دستمزد می شود و مدرک دستمزد زنان را از مردان بیشتر می کند.
طایی گفت:اشتغال در بخش خصوصی کاهش دستمزد را به دنبال دارد و این کاهش برای زنان بیشتر است
وی با اشاره به نتایح تحقیقاتی که در زمینه یاد شده انجام شده است گفت:نتایج نشان می دهد در دستمزد ساعتی دستمزد مردان بیشتر از زنان است و با حرکت به سطوح بالا این تفاوت کمتر می شود به نوعی بازار کار ایران با پدیده کف چسبنده مواجه است و در چند دهک پایین مزدی تبعیض بیشتری بین زنان و مردان مشاهده می شود.
طایی گفت:زنان با مدرک بالاتری در فعالیت اقتصادی مشارکت کنند تبعیض کمتر و حقوق بالاتری دریافت می کنند.
گفت: برای ساماندهی بازار کار باید در سه سطح کلان، میانی و خرد برنامه‌ریزی کرد و روی آن کار دانشگاهی و تکنیکی انجام داد تا آماده سیاست‌گذاری شود.
طایی با بیان اینکه نیازمند کار تحقیقی روی تبعیض جنسی پرداخت دستمزد هستیم، گفت: باید مطالعه می‌کردیم که کدام جنسیت (مرد و زن) و در چه دهک‌هایی چه سطحی از دستمزد را دریافت می‌کنند که نتایج آن معطوف به حوزه سیاست گذاری شود.
طایی افزود: کشور ما برای یک برنامه‌ریزی بلندمدت در حوزه سیاست‌گذاری، نیازمند یک دوره طولانی صلح توام با آرامش است و این آرامش محقق نمی‌شود مگر با دوری از تنش در حوزه بین‌المللی.
مشاور بازار کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضرورت‌های ساماندهی فرهنگ کار در کشور گفت: ضمن حفظ آرامش در داخل و خارج برای رسیدن به سیاستگذاری مدون نیازمند وجود یک دوره طولانی فرنگ کار هستیم. که در آن همه تعهد نیروی کار روی بالا بردن کیفیت کار است.
وی در ادامه با اشاره به تحقیق خود در زمینه تبعیض دستمزد با عنوان «تبعیض دستمزدی؛ سقف شیشه‌ای، کف چسبیده‌ای» گفت: در این تحقیق در پی مشاهده آن بودیم که تبعیض دستمزدی برای چه دهک‌هایی از جامعه است. مطابق عنوان تحقیق اگر تبعیض در دهک‌های پایینی باشد به آن کف چسبنده و اگر در دهک‌های بالا باشد به آن سقف شیشه‌ای می‌گوییم.
طایی افزود: هنوز در هیچ کشوری میان مردان و زنان در ازای کار برابر دستمزد یکسان پرداخت نمی‌شود چنانچه زنان شاغل 77 درصد از دستمزد مردان را دریافت می‌کنند. در نتیجه توجه به داده‌های جمع آوری شده مشخص می‌کند که زن‌های شاغل به لحاظ دستمزدی که دریافت می‌کنند 10 سال از همکاران مرد خود عقب‌تر هستند.
طاعی ادامه داد: وقتی گفته می‌شود شکاف جنسیتی با بهره‌وری یکسان و دستمزدهای متفاوت بین زن و مرد وجود دارد، یعنی اینکه با تبعیض جنسیتی مواجه هستیم.
وی در ادامه افزود: سقف شیشه‌ای بیانگر دسترسی زنان به سطوح بالای مزدی است. در نتیجه باید به این سوال‌ها پاسخ دهیم که در کشور ما سقف شیشه‌ای وجود دارد یا کف چسبنده؟
طایی در ادامه با اشاره به مطالعات انجام شده توسط محققان در زمینه نابرابری در پرداخت دستمزد بین زن و مرد گفت: ما آقایان کشاورزی و علویان کار تحقیقی ارزشمندی روی شکاف جنسیتی دستمزد انجام داده‌اند و مشخص شده است که تبعیض در پرداخت دستمزد در بخش خصوصی بیشتر از بخش‌های عمومی است. در نتیجه این تحقیق مشخص شد افزایش تسهیلات باعث افزایش پرداخت بیشتر به زنان می‌شود. در نتیجه افزایش سطح تحصیلات زنان موجب می‌شود پرداخت بیشتری به آنان انجام شود همچنین در تحقیق انجام شده مشخص شد اشتغال در بخش خصوصی برای زن و مرد موجب پرداخت دستمزد کمتر به زنان می‌شود.
وی در پایان با اشاره به تحقیق خود در زمینه شکاف مزدی بین زنان و مردان و گفت:‌ در ایران شاهد وقوع کف چسبنده هستیم در نتیجه تئوری سقف شیشه‌ای رد می‌شود و به صورت کلی زنان در دهک‌های پایینی جامعه دستمزدهای کمتری دریافت می‌کنند.
https://www.mcls.gov.ir

دیدگاه خود را بیان کنید