درباره فنلاند

فنلاند, کشور فنلاند,درباره فنلاند

فنلاند سرزمینی است پست، مشتمل برچندین دریاچه و بیش از80 درصد كشور پوشیده از جنگل است

  شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ | 00:00   0 نظر   1795 بازدید


درباره فنلاند

فنلاند سرزمینی است پست، مشتمل برچندین دریاچه و بیش از80 درصد كشور پوشیده از جنگل است. ماشین آلات ،مواد شیمیایی ، فلزات ، الوار ، تخته و کاغذاز مهمترین صادرات فنلاند می باشند. به علت نامساعد بودن آب و هوای شمال فنلاند، اكثر مردم در جنوب كشور زندگی می كنند. ماهیگیری از منابع مهم درآمدهای دولت به شمار می رود.

فنلاند در سال 6. 12. 1917 استقلال یافت. قبل از این فنلاند از سال 1890-1917 تحت تسلط امپراتوری روسیه بوده، در واقع تا حدودی در قدرت تصمیم گیری برای خود، خودمختار بوده. قبل از این فنلاند 600 سال جزو خاک سوئد بوده است.

فنلاند جمهوری دمکراتیک است. بلند پایه ترین مقام در فنلاند ریاست جمهوری است که هر شش سال بوسیله رأی گیری انتخاب میشود. همان شخص میتواند حداکثر دو بار پی در پی در دوره مسئولیت خود بماند.

از سال 1906 در فنلاند یکی از اولین کشورهای جهان که همه زنان و مردان هجده سال کامل حق رأی دارند. فنلاند نظامی چندگانه و احزاب آن در حال حاظر هشت حزب است.

مجلس فنلاند روزهای دولتی، تنظیم قوانین و بودجه دولت را تعین میکند. در مجلس 200 نفر نماینده مجلس حضور دارد. نمایندگان مجلس را هر چهار سال یکبار انتخاب میکنند. دولت تصمیمات مجلس را آماده و اجرا میکند. دولت از نخست و زیر و دیگر وزرا تشکیل میشود.

فنلاند به حکومتهای محلی تقسیم شده که خودگردان هستند. حکومتهای محلی حق جمع آوری مالیات شهری و تصمیم درباره بودجه را دارند.

دیدگاه خود را بیان کنید