اقتصاد آذربایجان

اقتصاد آذربایجان , هزینه ها در آذربایجان, هزینه زندگی در آذربایجان, هزینه تحصیل در آذربایجان

کاریابی,موسسه مشاوره شغلی و کاریابی داخلی و بین المللی کاردار

یک‌شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹ | ۰۰:۰۰ ۰ نظر ۱۶۷۸ بازدید

درحال حاضر منطقه قفقاز جنوبی به دلیل شرایط خاص ژئوپلیتیکی از مناطق مهم و راهبردی جهان محسوب میشود و اقتصاد منطقه برای کشورهای واقع در ان و کشورهای پیرامونی و نیز قدرتهای جهانی حائز اهمیت است.

باید توجه داشت که سیاستهای کشورهای منطقه قفقاز جنوبی بویژه اذربایجان نقش اساسی در پیشرفت و روابط اقتصادی باکو با تهران و سایر کشورها دارد.

با افزایش نسبتا زیاد درامد و کاهش فقر، کشور اذربایجان در شرایط بحران اقتصادی جهانی بهتر از بسیاری از کشورهای دیگر منطقه عمل کرده است.

با توسعه بخشهای کشاورزی -صنایع تبدیلی و حوزه های غیر نفتی صنعت اقتصاد کشور رو به سوی پیشرفت نهاده است.

کشور جمهوری اذربایجان یک صادرکننده محصولات گازی در منطقه بشمار میرود و سرمایه گذاری در این کشور پس از استقلال توسعه بیشتری پیدا کرده است.

ازسال 2004 میلادی و براساس برنامه اول توسعه اقتصادی دولت اذربایجان بر توسعه حوزه های غیرنفتی تاکید دارد و کاهش چهار برابری قیمت نفت در بازارهای جهانی ضرورت انرا بیش ازپیش متذکر میشود.

ازنظر اشتغال :37.6% در بخش کشاورزی - 14.1 % در بخش صنعت و بقیه در بخش خدمات به کار اشتغال دارند .

این کشور با کاهش 50 درصدی در نرخ فقر درسال 2001 به 8.2 % درسال 2011 خودرا به رده کشورهای با درآمد متوسط رسانده است.

بانک جهانی با پشتیبانی از برنامه اصلاحات آموزش و پرورش، دولت اذربایجان را ازطریق عملیات سرمایه گذاری و مشاوره سیاستگذاری یاری میرساند.


دیدگاه خود را بیان کنید